Екология за град София и за България

Екология за град София и за България

Фирмата е изцяло екологично настроена и колите за скрап се обработват изцяло съобразено с изискванията на Европейския съюз и законите на България.

Технологиите за преработване и пласирането на отпадъците в София са стриктно осъществявани спазвайки изискванията за опазване на околната среда.

Високото качество на техниката позволява екологичната работа при обработка и извозване на колите за скрап в град София.